Kirira

Rùrìrì Rwa Agikuyu Gùcokereria Ngoga

Gìkundi kia Aramati a Thingira nìkìhotorete kwarahùra rùrìrì rwa agìkùyù na njìra itiganìte. Njìra ìmwe ya kìgirarì nì irua rìrìa nìrio njikarìro ya ùndùire wa agìkùyù. Aramati a Thingira nìmanjìtie wìthagathagìri wa mambura maya marìa matanyìtwo mweri wa gatumu. Nìguo kùgìa na maciaro mega nomùhaka ihìì ciitù ikinyithio makinya mabacìrìre wega rìrìa marauma wana-inì nginya gùtuìka anake a muumo.

Igongona rìrì nì rìkùhingùra njìra ya maùndù maingì marìa mangìguna rùrìrì rwitù na mamwe mamo nì maya:

Gùtùùra Mùtùrìre Na Ngai

Ciana ikùrutwo mùikarìre nìùndù wa gùtùria ngwatanìro njega na Ngai.

Rùthiomi

Kùruta ciana gwìtììra rùthiomi na mìtugo mìega ya mùgìkùyù kano ìrìa yarì ya maithe maitù kuma o hìndì ya aagu na aagu.

Mìgiro

Ciana ciarìkia gùthomithio mìgiro ìrìa ìngìmathahia kana ìmanungie nìikùgìa na ùùgì wa mùtùrìre igùrù rìa ùùgì wa gìthomo kìrìa tùrekìrìra makìria matuku tùrì.

Nyìmbo, Marebeta Na Mìthako

Kwìruta nyìmbo, marebeta na mìthako nì maùndù ma ùtaro na ma kùrehe andù hamwe nìgùo kùgìa na riri nginya mbere ya ndùrìrì iria ingì cia bùrùri ùyù wa Kìrìnyaga.

Wenda kùmenya makìria tùma emìrù kùrì This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thimù Cia Mùgìkùyù

Agìkùyù moi kùhitha ndia, matiùì kùhitha ùhoro

Ageni erì matirì ùtugire

Aka erì nì nyùngù igìrì cia ùrogi

Aka na ng’ombe itirì ndùgù

Andù matarì ndundu mahuragwo na njùgùma ìmwe

Andù me muoyo matiagaga wìra

Arùme marì rwamba

Cia athuri inyuagìrwo thutha

Ciakorire wacù mùgùnda

Kùīandīkithia Kwa Irua Rīa 2017

Fomu ya kùihùria ya kùīandīkithia kwa Irua rīa mwaka wa 2017 īī haha.

 

Imenyithia

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Irua 2016

06-06-2016 Hits:1194 ìmenyithia Super User

Athuri aramati Thingira nīhīndī maraharīrīria irua rīa 2016. Ūndū ūrīa ūrī mbere yao ihinda rīrī nī kīrīra gīa Aciari mweri 30.7.2016 na kīrīra kīngī gīa Aciari hamwe na atiiri mweri...

Thoma Maingì

Agikuyu Rite of Passage

19-11-2015 Hits:1635 ìmenyithia Super User

Agikuyu Rite of Passage  

Thoma Maingì

Rùrìrì Rwa Agikuyu Gùcokereria Ngoga

16-07-2015 Hits:2218 ìmenyithia Super User

Rùrìrì Rwa Agikuyu Gùcokereria Ngoga Gìkundi kia Aramati a Thingira nìkìhotorete kwarahùra rùrìrì rwa agìkùyù na njìra itiganìte. Njìra ìmwe ya kìgirarì nì irua rìrìa nìrio njikarìro ya ùndùire wa agìkùyù....

Thoma Maingì